Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108HPI1 Historicky poučená interpretace 1 česky Z 1 1+1/T Zapsat
108HPI2 Historicky poučená interpretace 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
108HD1 Hudební dramaturgie 1 česky Z 1 1+1/T Zapsat
108HD2 Hudební dramaturgie 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
108HK1 Hudební kritika 1 česky Z 1 1+1/T Zapsat
108HK2 Hudební kritika 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán