Melodické bicí nástroje 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MBIC5 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek KRAMPL, Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalé zvládnutí dvou i čtyřpaličkové techniky hry na marimbu a vibrafon. Vybudování koncertního repertoiru sólových i komorních skladeb pro melodické bicí nástroje a to jak z oblasti osvědčených skladeb z 20 století od světových autorů (K.Abe, N.J.Živkovič apod..), tak i z oblasti hudby experimentální - současné i starší, s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.

Forma studia

Pravidelné individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Prohlubování dvou i čtyřpaličkové techniky hry - držení „tradiční“ i „Stevens“.

Budování sólového, především marimbového repertoiru:

A/ Transkripce (rozvíjení hudebnosti)

B/ originální kompozice pro marimbu, vibrafon a další melodické bicí nástroje (základ koncertního repertoiru)

C/ skladby, jejímiž autory jsou renomovaní interpreti - bicisté (vysoký stupeň využití technických a zvukových možností)

Doporučená nebo povinná literatura

D. Friedman: Solo Book for Vibes

M. Ptaszinska: Spider Walk

Nancy Zeltsman: Four-Mallet Marimba Playing

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů