Seminář bicích nástrojů 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBN6 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KASAL, Radek KRAMPL, Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA, Oleg SOKOLOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost interpretovat skladby před kolektivem, formulovat a obhájit zdůvodnění vlastního pojetí. Schopnost fundovaně hodnotit cizí výkony a vést smysluponou diskuzi na základě estetických argumentů a znalosti určujících okolností pro hledání interpretačního přístupu.

Forma studia

Všichni studenti katedry současně.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Interpretace skladeb před kolektivem studentů a vyučujících. Sluchová analýza skladeb interpretovaných ostatními studenty. Diskuze o pojetí a provedení.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Racz: Handbuch für Schlagzeug

J. Holland: Das Schlagzeug

H. Vogt: Neue Musik nach 1945

U. Michels: Texte und Tafel zur Musik

DuMont: Texte zur Musik

Hodnoticí metody a kritéria

Úroveň vlastních vystoupení, zapojení do diskuzí, kvalita argumentů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů