Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Bicí nástroje
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BIC1 Z 2 1T 173BIC2 ZK 3 1T
Melodické bicí nástroje 173MBI1 Z 2 1T 173MBIC2 ZK 2 1T
Seminář bicích nástrojů 173SBN1 Z 2 2T 173SBN2 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO1 Z 3 BLOK 100HO2 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH1 Z 2 2T 121KH2 Z 2 2T
Malý buben 173MBU1 Z 2 6S 173MBU2 Z 2 6S
Orchestrální party a sóla bicích 173OPB1 Z 1 1T 173OPB2 Z 1 1T
Studio rytmus a zvuk 173SRZ1 Z 3 1T 173SRZ2 Z 3 1T
Tympány 173TYM1 Z 2 6S 173TYM2 Z 2 6S
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny a literatura bicích nástrojů 173DLB1 Z 1 1T 173DLB2 ZK 1 1T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Volitelné předměty
Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 32 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr [173BNBVV]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.