Komorní hra 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
121KH2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Ivan KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ, Jiří MIHULE, Daniel MIKOLÁŠEK, Giedre MRÁZKOVÁ, Jiří NOVOTNÝ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Liběna SEQUARDTOVÁ, Pavel STEIDL, Ivan ŠTRAUS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Nastudování celé skladby.

Forma studia

Jako základ poznání komorních děl věnovat pozornost dílům vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), dílům českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók aj.), výrazných představitelů hudebního baroka a soudobé tvorbě.

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

dle individuálních plánů

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů