Komorní hra 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
121KH1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Štěpán Ježek, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Boris KRAJNÝ, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Martin PETRÁK, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Jana ŠVADLENKOVÁ, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Obsah

dle individuálních plánů

Výsledky učení

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Příprava jednodušší skladby s důrazem na souhru, intonaci a vyvážený zvuk ansámblu.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Jako základ poznání komorních děl obrátit pozornost k dílům vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), dílům českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), k autorům světového významu (Poulenc, Bartók aj.), k výrazným představitelům hudebního baroka a k soudobé tvorbě vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů