Rozbor skladeb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RS1 Z 5 2T česky zimní

Garant předmětu

Vít HAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Vít HAVLÍČEK, Miloš HONS, Martin HYBLER, Lukáš MATOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu. Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Vztah hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Propojení zhudebňovaného textu s užitým hudebním materiálem. U scénických děl vztah jevištní akce k užitému hudebnímu materiálu. Propojení s ostatními druhy umění, s filosofií.

Cílem studia je

  1. rozšíření znalosti studentů z oboru harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, instrumentace a struktury formou praktického rozboru
  2. poznání vybraných děl hudební literatury z analytického pohledu
  3. osvojení novodobých analytických postupů vhodných pro poznávání děl 20. a 21. století

Forma studia

Rozbor skladeb čtením v partituře (forma, harmonie, kontrapunkt, struktura, instrumentace a další charakteristické prvky ve skladbě), následný poslech skladeb z nahrávek s partiturou, diskuse nad předloženým rozborem.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie a kontrapunktu na úrovni absolventů konzervatoře.

Obsah kurzu

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby je podrobněji zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru pracují na analýze jedné skladby 20. a 21. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři.

Doporučená nebo povinná literatura

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia, 3. vyd. Opus Bratislava 1978.

HONS, Miloš: Hudební analýza, Togga, Praha 2011

HONS, Miloš: Hudba zvaná symfonie, Togga, Praha 2005

HŮLA, Zdeněk: Nauka o harmonii, SNKLU, Praha 1956

HŮLA, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu. Editio Supraphon, Praha 1985.

JANEČEK, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

JANEČEK, Karel: Melodika. SNKLHU, Praha 1956.

JANEČEK, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

JANEČEK, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

JANEČEK, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele, Panton, Praha 1976.

RISINGER, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

TICHÝ, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

TICHÝ, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, která se v prvním semestru přednese vystoupením studenta na semináři, ve druhém semestru se kromě vystoupení na semináři odevzdá rozbor i v písemné podobě.

Ve druhém semestru navíc studenti vykonávají zkoušku, která spočívá v prověření znalostí získaných v průběhu semináře na konkrétních analýzách a osvojení analytických metod. Její součástí je odevzdání a obhájení písemně zpracovaného rozboru za druhý semestr.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BAŽANTOVÁ I.
10:20–11:50
(paralelka 1)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
12:00–13:30
(paralelka 2)
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HYBLER M.
12:00–13:30
(paralelka 4)
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
09:35–11:05
(paralelka 3)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
MATOUŠEK L.
12:00–13:30
(paralelka 5)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Ivana BAŽANTOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
Út 12:00–13:30 Vít HAVLÍČEK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 2
St 09:35–11:05 Miloš HONS Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 3
Út 12:00–13:30 Martin HYBLER Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 4
St 12:00–13:30 Lukáš MATOUŠEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů