Dějiny hudby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 1. ročníku bakalářského stupně studia. Výuka končí zápočtem po vypracování písemné zjišťovací zkoušky z odpřednášené látky. Okruh 1: Úvod do studia dějin hudby: předmět, metody a cíle hudební historiografie.Prameny a literatura, periodizace dějin hudby. Okruh 2: Hudba baroka včetně českého hudebního baroka. Okruh 3: Hudba raného klasicismu.

Výsledky učení

Výklad elementární metodologie hudebně historické práce - prameny, literatura, periodizace dějin hudby. Výklad dějin hudby období baroka a raného klasicismu.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování základního kurzu dějin hudby na středoškolské úrovni. Další požadavky nejsou.

Literatura

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace

Skripta, HAMU, Praha 3)1990

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby.- Praha, Togga 2001

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby.- Praha 1964, 1972

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Grout, Donald Jay - Palisca, Claude V.: A History of Western Music.? New York-

London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988,

51996

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bukofzer, Manfred: Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. -

Bratislava 1986

Černý, Miroslav K.: Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20.století.-

Olomouc 2002

Československá vlastivěda, díl IX. Umění, svazek 3, Hudba.- Praha 1971

Kolektiv autorů: Hudba v českých dějinách.- Praha 1987, 21989

Kouba, Jan: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W.A.Mozartovi.- Praha

Newman, William S. The Sonata in the Baroque Era.- Chapel Hill 1959, 2 Durham 1966

Podrobnější seznam doporučené studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a ddějin hudby HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru formou písemné zjišťovací zkoušky z odpřednášené látky.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů