Dějiny hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU1 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výklad elementární metodologie hudebně historické práce - prameny, literatura, periodizace dějin hudby. Výklad dějin hudby období baroka a raného klasicismu.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování základního kurzu dějin hudby na středoškolské úrovni. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v zimním semestru 1. ročníku bakalářského stupně studia. Výuka končí zápočtem po vypracování písemné zjišťovací zkoušky z odpřednášené látky. Okruh 1: Úvod do studia dějin hudby: předmět, metody a cíle hudební historiografie.Prameny a literatura, periodizace dějin hudby. Okruh 2: Hudba baroka včetně českého hudebního baroka. Okruh 3: Hudba raného klasicismu.

Doporučená nebo povinná literatura

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace

Skripta, HAMU, Praha 3)1990

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby.- Praha, Togga 2001

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby.- Praha 1964, 1972

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Grout, Donald Jay - Palisca, Claude V.: A History of Western Music.? New York-

London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988,

51996

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bukofzer, Manfred: Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. -

Bratislava 1986

Černý, Miroslav K.: Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20.století.-

Olomouc 2002

Československá vlastivěda, díl IX. Umění, svazek 3, Hudba.- Praha 1971

Kolektiv autorů: Hudba v českých dějinách.- Praha 1987, 21989

Kouba, Jan: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W.A.Mozartovi.- Praha

Newman, William S. The Sonata in the Baroque Era.- Chapel Hill 1959, 2 Durham 1966

Podrobnější seznam doporučené studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a ddějin hudby HAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru formou písemné zjišťovací zkoušky z odpřednášené látky.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů