Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Bc) -

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103ZPE* Zpěv
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-7-2CT
Z-9-2CT
36
103SZ* Seminář zpěvu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
103DLZ* Dějiny a literatura zpěvu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
702HIZ* Italština pro obor Zpěv
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
6
103JP* Jevištní pohyb
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103JR* Jevištní řeč
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
103KP* Koncertní praxe - zpěv
Z-1-14CS
Z-1-14CS
2
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
18
103SBZ* Sborový zpěv
Z-1-4T
Z-1-4T
Z-1-4T
Z-1-4T
4
103VI* Vokální intonace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
4
Minimální počet kreditů 100
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
103AZ* Ansámblový zpěv v operním studiu
Z-1-1T
Z-1-1T
2
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
1
108RSZ* Rozbor skladeb pro obor Zpěv
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
103SK* Sólová korepetice
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103SR* Studium repertoáru
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
Minimální počet kreditů 67
Povinně volitelné předměty
108TZ Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
Z-1-1+1/T
1 předmět
ZK-1-1+1/T
1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
103ZP4B Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů