Zpěv 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE1 zápočet 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky.

Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru se řídí hlasovou a technickou vyspělostí, se kterou student přichází do našeho studia. Podle toho pedagog stanoví, jakým způsobem bude výuka probíhat.

Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta.

Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla.

S pedagogem rozvíjí dechovou techniku, rezonanci a správnou artikulaci.

Během tohoto semestru se student seznamuje s jednoduššími písněmi a áriemi antiche.

Výsledky učení

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat jednodušší písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru. Student je povinen absolvovat jedno vystoupení v rámci koncertní praxe.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů