Zjednodušený studijní plán Obor Zpěv (Bc) -

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zpěv

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
103AZ1 Ansámblový zpěv v operním studiu 1 Z 1
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
702HIZ1 Italština pro obor Zpěv 1 Z 1
103JP1 Jevištní pohyb 1 Z 1
103JR1 Jevištní řeč 1 Z 1
103PO1 Praxe v operním studiu 1 Z 3
108RSZ1 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 1 Z 5
103SBZ1 Sborový zpěv 1 Z 1
103SZ1 Seminář zpěvu 1 Z 2
103SK1 Sólová korepetice 1 Z 1
103SR1 Studium repertoáru 1 Z 1
103VI1 Vokální intonace 1 Z 1
103ZPE1 Zpěv 1 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
103AZ2 Ansámblový zpěv v operním studiu 2 Z 1
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
702HIZ2 Italština pro obor Zpěv 2 Z 1
103JP2 Jevištní pohyb 2 Z 1
103JR2 Jevištní řeč 2 Z 1
103PO2 Praxe v operním studiu 2 Z 3
108RSZ2 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 2 ZK 5
103SBZ2 Sborový zpěv 2 Z 1
103SZ2 Seminář zpěvu 2 Z 2
103SK2 Sólová korepetice 2 Z 1
103SR2 Studium repertoáru 2 Z 1
103VI2 Vokální intonace 2 Z 1
103ZPE2 Zpěv 2 ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103AZ3 Ansámblový zpěv v operním studiu 3 Z 1
103DLZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
702HIZ3 Italština pro obor Zpěv 3 Z 1
103JP3 Jevištní pohyb 3 Z 1
103JR3 Jevištní řeč 3 Z 1
103POS3 Praxe v operním studiu 3 Z 3
108RSZ3 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 3 Z 5
103SBZ3 Sborový zpěv 3 Z 1
103SZ3 Seminář zpěvu 3 Z 2
103SK3 Sólová korepetice 3 Z 1
103VI3 Vokální intonace 3 Z 1
103ZPE3 Zpěv 3 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103AZ4 Ansámblový zpěv v operním studiu 4 Z 1
103DLZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2 Z 1
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
702HIZ4 Italština pro obor Zpěv 4 Z 1
103JP4 Jevištní pohyb 4 Z 1
103JR4 Jevištní řeč 4 Z 1
103KP1 Koncertní praxe - zpěv 1 Z 1
103POS4 Praxe v operním studiu 4 Z 3
108RSZ4 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 4 ZK 5
103SBZ4 Sborový zpěv 4 Z 1
103SZ4 Seminář zpěvu 4 Z 2
103SK4 Sólová korepetice 4 Z 1
103VI4 Vokální intonace 4 Z 1
103ZPE4 Zpěv 4 ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103AZ5 Ansámblový zpěv v operním studiu 5 Z 1
103DLZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3 Z 2
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
702HIZ5 Italština pro obor Zpěv 5 ZK 2
103JP5 Jevištní pohyb 5 Z 1
103JR5 Jevištní řeč 5 Z 1
103POS5 Praxe v operním studiu 5 Z 3
103SZ5 Seminář zpěvu 5 Z 2
103SK5 Sólová korepetice 5 Z 1
103ZPE5 Zpěv 5 Z 7
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103AZ6 Ansámblový zpěv v operním studiu 6 Z 1
103DLZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4 Z 2
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
103JP6 Jevištní pohyb 6 Z 1
103JR6 Jevištní řeč 6 Z 1
103KP2 Koncertní praxe - zpěv 2 Z 1
103POS6 Praxe v operním studiu 6 Z 3
103SZ6 Seminář zpěvu 6 Z 2
103SK6 Sólová korepetice 6 Z 1
103ZPE6 Zpěv 6 Z 9
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60