Jevištní řeč 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JR1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeňka SAJFERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Zdeňka SAJFERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Skupinový předmět zabývající se výslovností a jevištním texovým projevem, teoretická reflexe mluveného slova, praktické dovednosti.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ortofonie - správné tvoření hlásek, samohlásky, souhlásky, správná výslovnost při spojení hlásek a hláskových skupin, přízvuk - slovní, taktový, logický důraz, větné zvukové prostředky. Krásná literatura a poetika (rozdíl mezi prózou a poezií). Praktická cvičení (gymnastika artikulačního ústrojí, rozeznívání masky, vokalizace, jazykolamy a procvičování sykavek).

Doporučená nebo povinná literatura

L. Havelková: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980), R. Lukavský: Kultura mluveného slova (AMU 2000), J. Hůrková-Novotná: Základy jevištní mluvy, díl I.,II. (SPN 1986), B. Hála: Výslovnost spisovné češtiny (Akademia 1967)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičení.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-0058
Via Musica

(Lichenštejnský palác)
SAJFERTOVÁ Z.
10:00–11:30
(přednášková par. 10)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:00–11:30 Zdeňka SAJFERTOVÁ Via Musica
Lichenštejnský palác
přednášková par. 10

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů