Sborový zpěv 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SBZ2 Z 1 4 hodiny výuky týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava jednotlivců i ansámblu jako dodatečné studium.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Příprava jednotlivců i ansámblu jako dodatečné studium.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuálně vypracovaná metodika každého vyučujícího hlavního předmětu podle stupně a schopnosti studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Technické cvičení zaměřené na technickou hlasovou způsobilost, práce na konkrétním repertoáru.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů