Jevištní řeč 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JR5 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeňka SAJFERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Zdeňka SAJFERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Skupinový předmět zabývající se výslovností a jevištním texovým projevem, teoretická reflexe mluveného slova, praktické dovednosti.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ortofonie - správné tvoření hlásek, samohlásky, souhlásky, správná výslovnost při spojení hlásek a hláskových skupin, přízvuk - slovní, taktový, logický důraz, větné zvukové prostředky. Krásná literatura a poetika (rozdíl mezi prózou a poezií). Praktická cvičení (gymnastika artikulačního ústrojí, rozeznívání masky, vokalizace, jazykolamy a procvičování sykavek).

Doporučená nebo povinná literatura

L. Havelková: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980), R. Lukavský: Kultura mluveného slova (AMU 2000), J. Hůrková-Novotná: Základy jevištní mluvy, díl I.,II. (SPN 1986), B. Hála: Výslovnost spisovné češtiny (Akademia 1967)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičení.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-0058
Via Musica

(Lichenštejnský palác)
SAJFERTOVÁ Z.
12:15–13:00
(přednášková par. 10)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:15–13:00 Zdeňka SAJFERTOVÁ Via Musica
Lichenštejnský palác
přednášková par. 10

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů