Dějiny a literatura zpěvu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DLZ4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznat a orinetovat se v ještě stále ne zclea ustáleném repertoáru vokální hudby tohoto období

Forma studia

Přednášky pedagoga, studium literatury, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orintace v základních titulech hudby 20. století, znalost jedmotlivých stylových linií

Obsah kurzu

Vokální díla 1. poloviny 20. století (Janáček, Martinů, klasici hudby 20.st.), vokální díla 2. poloviny 20. století, jejich styl, specofoka vokální hudby tohoto období

Doporučená nebo povinná literatura

Jako minulé semestry

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na lekcích, závěrečný pohovor

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů