Dějiny a literatura zpěvu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DLZ2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hluboká znalost základního repertoáru tohoto období, základní znalost méně provozovaného repertoáru tohoto období.

Forma studia

přednášky, diskuse, projekce

Předpoklady a další požadavky

Hluboká znalost základního repertoáru tohoto období (včetně české tvorby), orientace v méně hraných titulech tohoto období

Obsah kurzu

Verdi, Wagner a jeho Gesamtkunstwerk, velká opera, národní kultury, verismus, Strauss R., impresionismus. Písňová a kantátová tvorba tohoto období

Doporučená nebo povinná literatura

jako minulé semestry, navíc různé encyklopedie operní tvorby

Hodnoticí metody a kritéria

aktivita na lekcích, závěrečný pohovor

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů