Studium repertoáru 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SR1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BÁRTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu Studium repertoáru je seznámení se s repertoárovou zásobou hudební literatury pro každého studenta zpěvu v celé šíři žánrového a stylového, v oblasti písňové, operní, komorní i symfonické.

Tematické okruhy:

V rámci každého jednotlivého hlasového oboru (soprán, alt, tenor, baryton, bas) student zpracovává na základě svých technických možností základní a jednoduchou hudební literaturu pro obor zpěv.

Vhodnost a úroveň obtížnosti repertoáru určuje jeho pedagog hlavního předmětu, který na celý tento proces dohlíží.

V prvním semestru se student seznamuje se základním pěveckým repertoárem pro daný hlasový obor.

Výsledky učení

Student se dobře orientuje v zadaném repertoáru svého hlasového oboru a získané poznatky dokáže uplatnit v umělecké praxi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Studijní literatura a pomůcky:

Klavírní výtahy oper např. B. Smetany, A. Dvořáka, G. Rossiniho, W. A. Mozarta aj.

Dále bohatá písňová literatura česká, německá, francouzská aj.

Dle technických možností a individuálních předpokladů studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Na zápočet student předvede dobré zvládnutí zadaných úkolů.

Další požadavky: docházka 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů