Praxe v operním studiu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103POS3 Z 3 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OTAVA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student takto postupně na úkolu úměrném jeho vyspělosti zvládá nároky kladené na profesi operního pěvce.

Svým uměleckým výkonem se student podílí na vzniku inscenace Operního studia HAMU.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Praxe v operním studiu připravuje studenta k profesní dráze operního pěvce, která v dnešní době představuje syntézu pěveckého a dramatického výkonu včetně režijní spolupráce.

Inscenace Operního studia se realizují ve školním divadle, které poskytuje podmínky srovnatelné s profesionálním divadelním provozem (tzn. technické vybavení jeviště, kostýmy, rekvizity, líčení atd.), event. v pronajatém divadle splňujícím tyto nároky.

Tematické okruhy:

Praxe v operním studiu zahrnuje přípravu operní inscenace ve všech fázích práce, včetně hudebního a hereckého vypracování rolí, spolupráce s dirigentem, zkoušek a představení. Student se ztvárněním mluvené či malé pěvecké role zapojuje do jevištního dění, učí se hrát s rekvizitou, vnímat partnera, světla, kostým, v případě pěvecké role i dirigenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Dramaturgie Operního studia je volena s ohledem na hlasové obory studentů, k realizaci jsou vhodné zejména opery předklasického období, období klasicismu či opery 20. století, např.:

BRITTEN, Benjamin. Zneuctění Lukrécie

CIMAROSA, Domenico. Il matrimonio segreto

FISHER, Jan Frank. Polapená nevěra

FIŠER, Luboš. Lancelot

HAYDN, Joseph. Lékárník

LORTZING, Albert. Pytlák

LORTZING, Albert. Zkouška na operu

MARTINŮ, Bohuslav. Alexander bis

MARTINŮ, Bohuslav. Ariadna

MARTINŮ, Bohuslav. Hlas lesa

MARTINŮ, Bohuslav. Veselohra na mostě

MARTINŮ, Bohuslav. Ženitba

MONTEVERDI, Claudio. Korunovace Poppey

MOZART, Wolfgang Amadeus. Bastien a Bastienka

MOZART, Wolfgang Amadeus. Cosi fan tutte

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta giardiniera

MOZART, Wolfgang Amadeus. La finta semplice

PERGOLESI, Giovanni Baptista. La serva padrona

PURCELL, Henry. Dido a Aeneas

TELEMANN, Georg Philipp. Pimpinone

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce 90 %, herecké zvládnutí mluvené či malé pěvecké role v rámci inscenace Operního studia HAMU. V případě, že student není do inscenace obsazen, je podmínkou pro udělení zápočtu herecké zvládnutí dvou náročnějších árií či duetů formou syntetického propojení vokální a dramatické složky pod vedením pedagoga či operního režiséra.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů