Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Zpěv 103ZPE1 Z 5 2CT 103ZPE2 ZK 5 2CT
Seminář zpěvu 103SZ1 Z 2 2T 103SZ2 Z 2 2T
Italština pro obor Zpěv
 
702HIZ1 Z 1 2ST 702HIZ2 Z 1 2ST
Jevištní pohyb 103JP1 Z 1 2CT 103JP2 Z 1 2CT
Jevištní řeč 103JR1 Z 1 2T 103JR2 Z 1 2T
Praxe v operním studiu 103PO1 Z 3 4ST 103PO2 Z 3 4ST
Sborový zpěv 103SBZ1 Z 1 4T 103SBZ2 Z 1 4T
Vokální intonace 103VI1 Z 1 2CT 103VI2 Z 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Ansámblový zpěv v operním studiu 103AZ1 Z 1 1T 103AZ2 Z 1 1T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Rozbor skladeb pro obor Zpěv 108RSZ1 Z 5 2T 108RSZ2 ZK 5 2T
Sólová korepetice 103SK1 Z 1 1CT 103SK2 Z 1 1CT
Studium repertoáru 103SR1 Z 1 1CT 103SR2 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.