Studium repertoáru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SR2 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se dobře orientuje v zadaném repertoáru svého hlasového oboru a získané poznatky dokáže uplatnit v umělecké praxi.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Studium repertoáru je seznámení se s repertoárovou zásobou hudební literatury pro každého studenta zpěvu v celé šíři žánrového a stylového, v oblasti písňové, operní, komorní i symfonické.

Tematické okruhy:

V rámci každého jednotlivého hlasového oboru (soprán, alt, tenor, baryton, bas) student zpracovává na základě svých technických možností již obtížnější hudební literaturu pro obor zpěv.

Vhodnost a úroveň obtížnosti repertoáru určuje jeho pedagog hlavního oboru, který na celý tento proces dohlíží.

V druhém semestru se student seznamuje s obtížnějším pěveckým repertoárem pro daný hlasový obor.

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy oper např. B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho, W. A. Mozarta aj.

Z písňové literatury jsou doporučeny cykly již obtížnějšího repertoáru.

Dle technických možností a individuálních předpokladů studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Na zápočet student předvede dobré zvládnutí zadaných úkolů.

Další požadavky: docházka 80 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů