Studium repertoáru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SR2 Z 1 1CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Jana JONÁŠOVÁ, Helena KAUPOVÁ, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Libuše MÁROVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se dobře orientuje v zadaném repertoáru svého hlasového oboru a získané poznatky dokáže uplatnit v umělecké praxi.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Studium repertoáru je seznámení se s repertoárovou zásobou hudební literatury pro každého studenta zpěvu v celé šíři žánrového a stylového, v oblasti písňové, operní, komorní i symfonické.

Tematické okruhy:

V rámci každého jednotlivého hlasového oboru (soprán, alt, tenor, baryton, bas) student zpracovává na základě svých technických možností již obtížnější hudební literaturu pro obor zpěv.

Vhodnost a úroveň obtížnosti repertoáru určuje jeho pedagog hlavního oboru, který na celý tento proces dohlíží.

V druhém semestru se student seznamuje s obtížnějším pěveckým repertoárem pro daný hlasový obor.

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy oper např. B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho, W. A. Mozarta aj.

Z písňové literatury jsou doporučeny cykly již obtížnějšího repertoáru.

Dle technických možností a individuálních předpokladů studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Na zápočet student předvede dobré zvládnutí zadaných úkolů.

Další požadavky: docházka 80 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů