Praxe v operním studiu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103PO1 Z 3 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OTAVA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení v 1. semestru je ovládnutí těla jako základního výrazového prostředku operního herce zcela nezávisle na náročnosti zpívaného partu, případně odstranění pohybových stereotypů.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Příprava studentů k profesní dráze v opeře, která v dnešní době představuje syntézu pěveckého a dramatického výkonu včetně režijní spolupráce.

Tematické okruhy:

Přístup ke studentům je velmi individuální, závislý na jejich vyspělosti a talentu.

Student si osvojuje (v případě absolventů konzervatoře procvičuje) pod vedením pedagoga, kterým je operní režisér, základní principy pohybu operního herce na scéně.

Výuka probíhá za klavírního doprovodu.

Východiskem k výuce jsou písně či árie nastudované v rámci hlavního předmětu či dobře technicky zvládnuté předchozím studiem

Doporučená nebo povinná literatura

Pěvecky nenáročné písně či árie z repertoáru studenta. Výběr závisí na konzultaci mezi studentem a pedagogem.

Skladby vhodné k výuce předmětu:

soprán

SMETANA, Bedřich. Hubička – Skřivánčí píseň

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Mařenky

alt

BIZET, Georges. Carmen – Habanera

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Olgy

tenor

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Triqueta

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Vaška

baryton

BIZET, Georges. Carmen – árie Escamilla

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Oněgina

bas

BLODEK, Vilém. V studni – árie Janka

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – duet Lenského a Olgy

duety

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba – duet Zuzanky a Marcelina

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Vaška

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – duet Jeníka a Kecala, duet Jeníka a Mařenky

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce 80 %, herecké ztvárnění dvou jednoduchých árií či písní formou syntetického propojení vokální a pohybové složky.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů