Praxe v operním studiu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103PO2 Z 3 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen komplexního scénického projevu zpívajícího herce, osvojí si základní principy jevištního jednání s partnerem, je připraven ke zvládnutí menší role na scéně Operního studia HAMU.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl předmětu:

Příprava studentů k profesní dráze v opeře, která v dnešní době představuje syntézu pěveckého a dramatického výkonu včetně režijní spolupráce.

Tematické okruhy:

Výuka probíhá za klavírního doprovodu.

Přístup ke studentům je velmi individuální, závislý na vyspělosti a talentu studentů.

Východiskem k výuce jsou árie či duety nastudované v rámci hlavního předmětu či dobře technicky zvládnuté předchozím studiem, které student interpretuje za klavírního doprovodu.

Doporučená nebo povinná literatura

Skladby vhodné k výuce předmětu:

soprán

SMETANA, Bedřich. Hubička – Skřivánčí píseň

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Mařenky

alt

BIZET, Georges. Carmen – Habanera

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Olgy

tenor

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Triqueta

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Vaška

baryton

BIZET, Georges. Carmen – árie Escamilla

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – árie Oněgina

bas

BLODEK, Vilém. V studni – árie Janka

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Evžen Oněgin – duet Lenského a Olgy

duety

MOZART, Wolfgang Amadeus. Figarova svatba – duet Zuzanky a Marcelina

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – árie Vaška

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – duet Jeníka a Kecala, duet Jeníka a Mařenky

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce 80 %, herecké ztvárnění dvou jednoduchých árií či písní formou syntetického propojení vokální a pohybové složky.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů