Zpěv 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE2 zkouška 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je zdokonalování hudební paměti a zlepšování pěvecké techniky.

Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru se řídí hlasovou a technickou vyspělostí. Student rozvíjí své individuální pěvecké a technické dovednosti a pracuje na odstranění případných nedostatků.

Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta.

Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla.

Stále s pedagogem pracuje na pěvecké a dechové technice, hlasové rezonanci a artikulaci.

Během tohoto semestru se student seznamuje s písněmi, barokními áriemi, áriemi antiche i klasicistním repertoárem.

Výsledky učení

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: SPN, 1964.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec, KORA, Praha, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Ke zkoušce student nastuduje a předvede repertoár určený jeho pedagogem.

Musí student zvládnout písně, barokní árie, árie antiche a jednodušší klasicistní árie.

Je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci koncertní praxe.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů