Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Bc) - – 2. ročník

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Zpěv 103ZPE3 Z 5 2CT 103ZPE4 ZK 5 2CT
Seminář zpěvu 103SZ3 Z 2 2T 103SZ4 Z 2 2T
Dějiny a literatura zpěvu 103DLZ1 Z 1 2T 103DLZ2 Z 1 2T
Italština pro obor Zpěv
 
702HIZ3 Z 1 2ST 702HIZ4 Z 1 2ST
Jevištní pohyb 103JP3 Z 1 2CT 103JP4 Z 1 2CT
Jevištní řeč 103JR3 Z 1 2T 103JR4 Z 1 2T
Koncertní praxe - zpěv 103KP1 Z 1 14CS
Praxe v operním studiu 103POS3 Z 3 4ST 103POS4 Z 3 4ST
Sborový zpěv 103SBZ3 Z 1 4T 103SBZ4 Z 1 4T
Vokální intonace 103VI3 Z 1 2CT 103VI4 Z 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 16 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb pro obor Zpěv 108RSZ3 Z 5 2T 108RSZ4 ZK 5 2T
Sólová korepetice 103SK3 Z 1 1CT 103SK4 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.