Jevištní řeč 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103JR3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav DVOŘÁK

Obsah

Ortofonie - správné tvoření hlásek, samohlásky, souhlásky, správná výslovnost při spojení hlásek a hláskových skupin, přízvuk - slovní, taktový, logický důraz, větné zvukové prostředky. Krásná literatura a poetika (rozdíl mezi prózou a poezií). Praktická cvičení (gymnastika artikulačního ústrojí, rozeznívání masky, vokalizace, jazykolamy a procvičování sykavek).

Výsledky učení

Skupinový předmět zabývající se výslovností a jevištním texovým projevem, teoretická reflexe mluveného slova, praktické dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

L. Havelková: Cvičné texty pro výuku mluveného projevu (AMU 1980), R. Lukavský: Kultura mluveného slova (AMU 2000), J. Hůrková-Novotná: Základy jevištní mluvy, díl I.,II. (SPN 1986), B. Hála: Výslovnost spisovné češtiny (Akademia 1967)

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na cvičení.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů