Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zpěv (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Zpěv 103ZPE5 Z 7 2CT 103ZPE6 Z 9 2CT
Seminář zpěvu 103SZ5 Z 2 2T 103SZ6 Z 2 2T
Dějiny a literatura zpěvu 103DLZ3 Z 2 2T 103DLZ4 Z 2 2T
Italština pro obor Zpěv 702HIZ5 ZK 2 2ST
Jevištní pohyb 103JP5 Z 1 2CT 103JP6 Z 1 2CT
Jevištní řeč 103JR5 Z 1 1T 103JR6 Z 1 1T
Koncertní praxe - zpěv
 
103KP2 Z 1 14CS
Praxe v operním studiu 103POS5 Z 3 4ST 103POS6 Z 3 4ST
Minimální počet kreditů za semestr 18 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Ansámblový zpěv v operním studiu 103AZ5 Z 1 1T 103AZ6 Z 1 1T
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Sólová korepetice 103SK5 Z 1 2CT 103SK6 Z 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 11 7
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zpěv (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.