Zpěv 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE6 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dosáhne komplexní znalosti repertoáru v oblasti hudebního vzdělání, prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podání souvislých hudebních zážitků a interpretací, jeho repertoár obsahuje známá i méně známá hudební díla v jeho hlasovém oboru. Získává profesionální zkušenost díky práci na svém osobním koncertu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem tohoto semestru je vychovat studenty, kteří budou schopni vystupovat na veřejnosti jako operní nebo koncertní umělci, či pedagogové. Absolvent je připraven samostatně pracovat na přípravě svého závěrečného absolventského koncertu.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru směřuje k finalizaci bakalářského studia hlavního oboru. Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta. Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Student se připravuje na samostatný pěvecký koncertu v rozsahu 70 minut.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: SPN, 1964.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec, KORA, Praha, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Student je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci koncertní praxe.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru v koncertním provedení.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů