Praxe v operním studiu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103POS5 Z 3 4T česky zimní

Garant předmětu

Martin OTAVA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan KUSNJER, Martin OTAVA, Tomáš ŠIMERDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je nabytí praktických zkušeností při přípravě a realizaci operního představení. V průběhu praxe se rozvíjejí a prohlubují znalosti a tvůrčí schopnosti nutné k praktickému zvládnutí režijního záměru v situaci vedení týmové spolupráce.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Řídí se dramaturgickým plánem operního studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Daný dramaturgický plán.

Hodnoticí metody a kritéria

Nabytí dovedností práce s herci nebo operními pěvci.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů