Zpěv 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ZPE5 zápočet 7 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 157 až 192 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KUSNJER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BÁRTA, Vladimír DOLEŽAL, Magdaléna HAJÓSSYOVÁ, Pavel HORÁČEK, Helena KAUPOVÁ, Maria KOBIELSKA, Ivan KUSNJER, Zuzana LÁSZLOOVÁ, Natalija MELNIK, Yvona VOTAVOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je neustálé zlepšování pěvecké techniky.

Student musí zvládnout podle svého hlasového oboru (soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas) rozdílný repertoár dle svého zaměření a technických schopností.

Tematické okruhy:

Výuka v tomto semestru pozvolna směřuje k finalizaci bakalářského studia hlavního oboru. Program výuky a výběr repertoáru se řídí technickou a hlasovou vyspělostí studenta. Student musí zvládnout pedagogem určená pěvecká díla.

Předpokládá se, že je již student natolik hlasově a technicky vyspělý, aby se mohl zabývat celou šíří repertoáru z výběru bohaté pěvecké literatury. To znamená, že by se v tomto semestru měl již zabývat také současnou moderní hudební literaturou.

Musí být schopen se samostatně zdokonalovat a pracovat na pedagogem zadaných tématech.

S pedagogem i nadále rozvíjí dechovou techniku, rezonanci a správnou artikulaci.

Dále se pozornost soustředí na stylové pojetí díla, estetiku a na výrazovou a hereckou stránku.

Výsledky učení

Student zvládne kvalitně pěvecky interpretovat písně a odpovídající árie podle svého hlasového oboru, rozvíjí svou vlastní uměleckou osobnost pomocí ovládnutí nových hlasových a dechových technik. Získává profesionální zkušenost díky práci na svém osobním koncertu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: SPN, 1964.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vzdělaný pěvec, KORA, Praha, 1994. ISBN 80-85644-04-5.

MARTIENSSENOVÁ, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SPN, 1987.

PAŘÍK, Antonín Ferdinand. Pěvecké metody a falzetový výcvik. Praha: SNKLHU, 1960.

VÁLKOVÁ, Libuše. Hlas individuality. Praha: AMU, 2017, ISBN 978-80-7331-087-5.

ZELENKOVÁ, Dagmar. Pedagogické aspekty interpretace barokní opery. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-186-7.

Notové party

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení předmětu je povinná minimální 70% účast v individuální výuce zpěvu.

Atestace je udělena na základě nastudování požadovaného repertoáru: obtížnější písně a odpovídající árie. Student je povinen absolvovat dvě vystoupení v rámci koncertní praxe.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů