Dějiny hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Obsah

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 1. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zkouškou z odpřednášené látky za zimní (Dějiny hudby 1) a letní semestr.

Okruh 1: Hudba vrcholného a pozdního klasicismu. Okruh 2: Haydn, Mozart, Beethoven - monografické přednášky. Okruh 3. Český hudební klasicismus. Okruh 4: Raný a vrcholný romantismus, novoromantismus.

Výsledky učení

Výklad dějin evropské hudby v období klasicismu, raného a vrcholného romantismu.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny hudby 1. Další požadavky nejsou.

Literatura

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby.- Praha, Togga 2001

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby.- Praha 1964, 1972

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Grout, Donald Jay - Palisca, Claude V.: A History of Western Music.? New York-

London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988,

51996

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bachtík, Josef: 19. století v hudbě. ? Praha 1970

Dahlhaus, Carl: Die Musik des 19. Jahrhunderts. ? Neue Handbuch der

Knepler, Georg: Musikgschichte des 19.Jahrhunderts.- 2 díly, Berlin 1961

Landon, Howard C. R.: The Symphonies of Joseph Haydn.- London 1955

Newman, William S.: The Sonata in the Classic Era.- Chapel Hill 1963

Němeček, Jan: Nástin české hudby 18. století.- Praha 1955

Volek, Tomislav ? Jareš, Stanislav: Dějiny české hudby v obrazech.- Praha 1977.

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na konci letního semestru z odpřednášené látky za zimní i letní semestr. Podmínkou připuštění ke zkpoušce je přečtení minimálně dvou titulů z doporučené studijní literatury pro předmět Dějiny hudby 1 a Dějiny hudby 2. Posluchač při zkoušce předloží vypracovaný písemný konspekt minimálně z jednoho z prostudovaných titulů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů