Dějiny hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHU2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HAVLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výklad dějin evropské hudby v období klasicismu, raného a vrcholného romantismu.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějiny hudby 1. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny hudební a hudebně teoretické studijní obory na HAMU. Vyučuje se 2 hodiny týdně v letním semestru 1. ročníku bakalářského stupně. Výuka končí zkouškou z odpřednášené látky za zimní (Dějiny hudby 1) a letní semestr.

Okruh 1: Hudba vrcholného a pozdního klasicismu. Okruh 2: Haydn, Mozart, Beethoven - monografické přednášky. Okruh 3. Český hudební klasicismus. Okruh 4: Raný a vrcholný romantismus, novoromantismus.

Doporučená nebo povinná literatura

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby.- Praha, Togga 2001

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby.- Praha 1964, 1972

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Grout, Donald Jay - Palisca, Claude V.: A History of Western Music.? New York-

London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988,

51996

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bachtík, Josef: 19. století v hudbě. ? Praha 1970

Dahlhaus, Carl: Die Musik des 19. Jahrhunderts. ? Neue Handbuch der

Knepler, Georg: Musikgschichte des 19.Jahrhunderts.- 2 díly, Berlin 1961

Landon, Howard C. R.: The Symphonies of Joseph Haydn.- London 1955

Newman, William S.: The Sonata in the Classic Era.- Chapel Hill 1963

Němeček, Jan: Nástin české hudby 18. století.- Praha 1955

Volek, Tomislav ? Jareš, Stanislav: Dějiny české hudby v obrazech.- Praha 1977.

Podrobný seznam studijní literatury na webových stránkách Katedry teorie a dějin hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na konci letního semestru z odpřednášené látky za zimní i letní semestr. Podmínkou připuštění ke zkpoušce je přečtení minimálně dvou titulů z doporučené studijní literatury pro předmět Dějiny hudby 1 a Dějiny hudby 2. Posluchač při zkoušce předloží vypracovaný písemný konspekt minimálně z jednoho z prostudovaných titulů.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů