Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Hudební produkce (Bc) od 2016/17

Studijní obor: Hudební produkce
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
110HAM Hudba a média
ZK-2-2T
2
110HN Hudební nakladatelství
ZK-4-2T
4
110HP Hudební průmysl
ZK-2-2T
2
110PPR* Písemná práce ročníková
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
6
110PPA* Produkce v pořadatelství a agentáži
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
702SAP* Profesní angličtina
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
ZK-3-2ST
9
110UHP Úvod do hudební produkce
ZK-2-2T
2
110UM Úvod do managementu
Z-3-2T
3
Minimální počet kreditů 32
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305APR* Autorské právo
Z-1-2T
ZK-3-2T
4
108CH* Česká hudba 1918-1989
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
108DHU* Dějiny hudby
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
ZK-4-2T
20
110DPH* Dějiny populární hudby
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
ZK-2-2T
2
110ET Etika
ZK-1-2T
1
110FU Fundraising
ZK-2-1PT+1ST
2
110HPOP* Hudebně producentská organizační praxe
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
Z-2-20S
12
108HD* Hudební dramaturgie
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
108HES* Hudební estetika
Z-5-1PT+1ST
ZK-5-1PT+1ST
10
108HK* Hudební kritika
Z-1-1PT+1ST
ZK-1-1PT+1ST
2
110INF* Informatika
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
110KD* Komunikační dovednosti
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
110OOP* Organizace operního provozu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
110PBA* Písemná práce bakalářská
Z-2-1T
Z-4-1T
6
305PR* Právo
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Z-1-1PT
Z-1-1PT
1
110PMT Příprava materiálů k tisku
Z-1-2T
1
110PM* Psychologie pro managery
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
108RSP* Rozbor skladeb pro Hudební produkci
Z-5-2T
ZK-5-2T
Z-5-2T
ZK-5-2T
20
110SHP* Seminář hudební produkce
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
Z-4-2T
10
110SOC* Sociologie
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
171TZOZ1 Tvorba zvukově obrazového záznamu
ZK-3-1PT
3
171TZZ Tvorba zvukového záznamu
ZK-1-1PT
1
Minimální počet kreditů 119
Povinně volitelné předměty
702N-HP Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
110HP4B Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 159
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 180

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr [110HP4B]

110HP4B - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

① Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr [702N-HP]

V bc studiu musí být zakončeno zkouškou z německého jazyka na úrovni B1 a získat min. 8kr. V případě splnění NJ na B1 a nesplnění kreditů (8) za bc studium si student vybere další cizí jazyk s volitelnou výstupní úrovní lze i vyšší úroveň NJ event. konverzaci (nelze zapsat AJ).

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů