Hudební průmysl

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HP ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek ŠULC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Důkladná znalost domácího gramofonového trhu, schopnost analyzovat činnost velkých, středních i malých firem,aplikace poznatků v praxi - simulovaný gramofonový komplexně zvládnutý projekt

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá znalosti přednášené látky se schopností aplikace na konkrétní

projekt/produkt, orientace v současné situaci gramofonového průmyslu zejména v České republice, znalost významných vydavatelských /gramofonových/počinů uplynulých deseti let v ČR

Obsah kurzu

Stručná historie záznamu zvuku od počátku dvacátého století, průmyslové využití zvukového záznamu - přelomový charakter vzniku masově šířené tzv. hudební konzervy,

vznik gramofonových firem a celého odvětví gramofonového průmyslu.

Analýza činnosti gramofonové firmy od dramaturgického návrhu a plánu přes zvukovou, respektive zvukově obrazovou výrobu až k problematice distribuce a distribučních sítí.

Historie a současnost gramofonového průmyslu v Československu a v České republice,

problémy dnešního gramofonového průmyslu, rozbor tzv. velké pětky /majors/, podíl na

světovém trhu v ks a finančně, další firmy doma i v zahraničí, oblasti trhu s klasickou hudbou a její podíl na světovém a domácím trhu, pirátství, světové organizace v oblasti gramofonového průmyslu /IFPI/ a jejich pobočky v České republice.

Situace po „vpádu“ internetu a nových typů záznamů a nosičů /MP3, DVD, SACD/, tzv. krize gramofonového průmyslu,

výhledy a budoucnost gramofonového průmyslu, nahrávka a její medializace - propagace,

marketing, prodejnost, smluvní zajištění nahrávek.

Doporučená nebo povinná literatura

Internetové stránky IFPI, světových a českých gramofonových firem, OSA, INTERGRAM, světový a český odborný tisk

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost situace současného a světového gramofonového trhu, příprava cvičného kompaktního disku.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
ŠULC M.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–18:30 Marek ŠULC Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů