Hudba a média

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HAM zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Předmět seznamuje se starší, ale zejména novodobou a současnou historií vztahu hudby a její medializované podoby. Výklad začíná významem zápisu a nototisku až k prvním formám záznamu zvuku a zejména k masovému šíření hudby rozhlasem.

Rozebírá historii rozhlasového a televizního vysílání, definuje rozdíly mezi různými druhy rozhlasového vysílání v České republice, v Evropě i v zámoří, podrobně rozebírá příslušnou legislativní úpravu Čveského rozhlasu i České televize. Analyzuje situaci a místo rozhlasového vysílání v době informační revoluce.

Přednáška je spojena s návštěvou dvou rozhlasových pracovišť a České televize,

případně s návštěvou a přednáškou špičkových a zkušených pracovníků z těchto institucí.

Jsou definovány základní programové a publicitické žánry od prostého programování, přes publicistické pořady o hudbě až k přímému přenosu. Analyzována je úloha rozhlasového a televizního vysílání v současném hudebním světě.

Přednášky zahrnují úvod do problematiky přímého a nepřímého šíření /obchod hotovými produkty a nosiči/ hudby internetem se všemi klady i zápory tohoto jevu, aktuální tendence v tomto oboru.

Přednášená problematika je aplikována na současnou manažerskou praxi zejména v oblasti zprostředkování, prezentace a propagace tzv. klasické hudby.

Výsledky učení

Důkladná teoretická i praktická znalost médií, mediálního trhu a úlohy médií při šíření a zprostředkování hudby včetně znalosti příslušných zákonných úprav

Předpoklady a další požadavky

Zkouška předpokládá znalost základních faktů historie a současnosti mediální sféry, orientaci ve všech příslušných zákonných úpravách, znalost nejvýznamnějších rozhlasových a televizních žánrů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a internetových forem šíření hudby, schopnost zhodnotit místo a význam médií pro manažerskou sféru

Literatura

množství internetových stránek, zejména však www.rozhlas.cz /kapitola Dokumenty, kde jsou uvedeny veškeré zákony vztahujícíc se k rozhlasovému vysílání a www.czech-tv.cz, kde jsou analogicky zákony vztahující se k televiznímu vysílání

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů