Písemná práce ročníková 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PPR2 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dana JANDÁČKOVÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

individuální práce na zvolené téma

Výsledky učení

písemná práce prokazuje schopnosti kvalitního písemného projevu i schopnosti zvládnout zvolené téma z oblasti hudebního managementu

Předpoklady a další požadavky

písemná práce v rozsahu 20 stran se seznamem pramenů a literatury a zdůvodněným metodologickým

postupem včetně vlastního hodnocení a závěrů

Literatura

podle zvoleného tématu na základě konzultace s pedagogem

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokazuje schopnost napsat a obhájit na semináři ve vzájemné diskusi kvalitní odborný text.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů