Písemná práce ročníková 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PPR2 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

písemná práce prokazuje schopnosti kvalitního písemného projevu i schopnosti zvládnout zvolené téma z oblasti hudebního managementu

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

písemná práce v rozsahu 20 stran se seznamem pramenů a literatury a zdůvodněným metodologickým

postupem včetně vlastního hodnocení a závěrů

Obsah kurzu

individuální práce na zvolené téma

Doporučená nebo povinná literatura

podle zvoleného tématu na základě konzultace s pedagogem

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokazuje schopnost napsat a obhájit na semináři ve vzájemné diskusi kvalitní odborný text.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů