Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
206DAN1 Daňová problematika a účetnictví 1
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
206DAN2 Daňová problematika a účetnictví 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206FRA1 Fundraising I.
 
česky Z 1 24S zimní Předmět není vypsán
206FRB1 Fundraising II.
 
česky Z 1 24S letní Předmět není vypsán
206GPO1 Grantová politika 1
 
česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
108HPI1 Historicky poučená interpretace 1 česky Z 1 1PT+1ST zimní
108HPI2 Historicky poučená interpretace 2 česky viz detail ZK 1 1PT+1ST letní
108HTM4 Hudebně teoretické minimum 4 česky Z 1 2T letní
110MJZK Jak se zachovat v kritických situacích (nejen) na akcích česky Z 1 7S zimní
206MGP1 Management projektu 1
 
česky Z 1 24S zimní Předmět není vypsán
206MGP2 Management projektu 2
 
česky Z 3 24S letní Předmět není vypsán
206MGP3 Management projektu 3
 
česky Z 2 24S zimní Předmět není vypsán
305PR3 Právo 3
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
703PKH Přípravný kurz česky Z 1 32CS zimní
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2PT zimní
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T zimní
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Út
14:00–15:30
Učebna
Z 1 2T letní
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T zimní
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T letní