Přípravný kurz

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703PKH zápočet 1 32 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Sabina FIŘTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sabina FIŘTOVÁ

Obsah

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-sportovně-rehabilitační program vedený pedagogy CPPSR

Výsledky učení

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Předpoklady a další požadavky

Nutnost přijetí do 1.ročníku HAMU

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě absolvování kurzu v celé jeho šíři

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů