Přípravný kurz

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703PKH Z 1 4/D česky zimní

Garant předmětu

Sabina FIŘTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sabina FIŘTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Forma studia

3-4 denní pobyt ve výukovém středisku AMU v Poněšicích

Předpoklady a další požadavky

Nutnost přijetí do 1.ročníku HAMU

Obsah kurzu

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-sportovně-rehabilitační program vedený pedagogy CPPSR

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě absolvování kurzu v celé jeho šíři

Webová stránka předmětu

http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/katedra-telesne-vychovy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů