Právo 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PR3 ZK 3 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

František VYSKOČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František VYSKOČIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl: osvojení základních podmínek pro podnikání, zejména s přihlédnutím na budoucí činnost studentů jako producentů, at již jako fyzických osob, nebo jako osob jednajících za právnické osoby ziskové i neziskové povahy.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Právo 2. Aktivní účast studenta na seminářích.

Obsah kurzu

1)Podnikatelé a podnikání. Základní exkurs do zákona o živnostenském podnikání a obchodního zákoníku. Vztah občanského zákoníku a obchodního zákoníku.

2)Podnikatelé - fyzické osoby.

3)Podnikatelé - právnické osoby. Základní náležitosti pro založení obchodní společnosti.

4)Jednání podnikatele. Rozdíl mezi obchodní společností a podnikatelem - fyzickou osobou.

5)Obchodní společnosti - jednotlivé formy obchodních společností, jejich výhody a nevýhody.

6)Obchodní společnosti - jednotlivé formy obchodních společností. Povinnosti společníků obchodních společností a jejich fungování.

7)Proces založení obchodní společnosti. Spolupráce s notářem.

8)Neziskové subjekty - nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a sdružení právnických osob. Rozdíl oproti sdružení bez právní subjektivity.

9)Postup při uzavírání smluv, skončení smluv.

10)Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, nepojmenovaná smlouva, základní typy smluv.

11)Smlouva o dílo - rozdíl mezi smlouvou o dílo dle občanského zákoníku a obchodního zákona.

12)Komisionářská smlouva, mandátní smlouva s přihlédnutím k příkazní smlouvě dle občanského zákoníku.

13)Odpovědnost za škodu v obchodním právu, hospodářské trestné činy.

Doporučená nebo povinná literatura

Obchodní zákoník, Nakladatelství Sagit

Zákon o živnostenském podnikání, Nakladatelství Sagit

Trestní zákon, Nakladatelství Sagit

Zákon o nadacích a nadačních fondech, Nakladatelství Sagit

Zákon o obecně prospěšných společnostech, Nakladatelství Sagit

Zákon o sdružování občanů, Nakladatelství Sagit

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Hodnocení posluchačů bude vycházet ze zkoušky, ve které posluchač osvědčí, že je schopen pracovat s obchodním zákoníkem a orientovat se v zákoně o živnostenském podnikání, zná formy obchodních společností a neziskových subjektů a ovládá jejich charakteristiku a postup při jejich založení. Současně posluchač zvládne základní smluvní typy, postup při uzavírání a bude schopen jednotlivé smluvní typy aplikovat na odpovídající obchodní situaci. Posluchač by měl být současně seznámen se základními druhy hospodářských deliktů. Pro úspěšné složení zkoušky bude vyžadována alespoň 70% účast na přednáškách.

Poznámka

Předmět se koná pro 2. a 3. ročník společně vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2010/11.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
VYSKOČIL F.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
od 2.10.2018
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 František VYSKOČIL Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
od 2.10.2018 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů