Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
309AFMM3 Absolventský film 3 (realizace)
Z-25-700CS
25
309KLM1 Klauzurní zkouška 1
ZK-1-6 PS
1
Minimální počet kreditů 26
Povinné předměty
309AFMM2 Absolventský film 2 (výprava)
ZK-7-200CS
7
309CAFS* Celovečerní animovaný film a seriál
ZK-2-28P
ZK-2-24PS
4
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309DIM* Dílna (tvůrčí seminář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309HRT3 Herectví 3 - Animace a herec
Z-1-15PS+10CS
1
309PTCH3 Pitching 3
Z-1-16SS
1
309SAFD* Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
Z-1-14SS
4
309SH* Seminář s hostem
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
3
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3
Z-1-25PS+15SS
1
309VB Video Backstage
Z-2-28SS
2
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
4
Minimální počet kreditů 35
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
309PP Pedagogická praxe KAT
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
Z-5-20S
Předmět není vypsán
5
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
309VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
309MOA_1920 Moduly KAT_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 80
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 40
Celkový počet kreditů 120

309KATM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů