Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_1920_1ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
309AFM3 Absolventský film 3 (realizace)
Z-20-
20
309AHER2 Animace + herec 2
ZK-19-
19
309KLM1 Klauzurní zkouška 1
ZK-1-6 PS
1
Minimální počet kreditů 40
Povinné předměty
309DAS* Dílna (scénář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309DIM* Dílna (tvůrčí seminář)
Z-1-24DS
Z-1-28DS
Z-1-24DS
Z-1-28DS
4
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví
Z-1-15PS+10CS
1
309PTCH3 Pitching 3
Z-1-16SS
1
309SAFD* Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
Z-1-14SS
4
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3
Z-1-25PS+15SS
1
309VM* Videomapping
ZK-2-12PS+12SS
Z-1-1T
3
309VMN2 Videomapping 2 - Video Backstage
Z-1-12CS
1
309VV* Vizuální vyjadřování
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
Z-1-12SS+24CS
Z-1-12SS+28CS
4
309AFM* Absolventský film
ZK-6-
ZK-6-
12
309AHER1 Animace + herec 1
ZK-6-
6
309VMC Videomapping - cvičení
ZK-5-100CS
5
Minimální počet kreditů 46
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
309PP Pedagogická praxe KAT
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
Z-5-20S
5
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
309VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
309MOA_1920 Moduly KAT_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120

309KATM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů