Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
309CAFS2 Celovečerní animovaný film a seriál 2 česky viz detail ZK 2 24PS
309CM1 Mimořádná cvičení 1 česky
309CM2 Mimořádná cvičení 2 česky
309CM3 Mimořádná cvičení 3 česky
309SH1 Seminář s hostem 1 česky Po
16:30–18:05
Učebna KAT 415
Z 1 12SS
309SH2 Seminář s hostem 2
 
česky Z 1 14SS Předmět není vypsán
312VPH Vývoj počítačových her
 
česky ZK 6 46PS+90CS Předmět není vypsán