Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Absolventský film 3 (realizace) 309AFM3 Z 20
Minimální počet kreditů za semestr 0 20
Povinné předměty
Dílna (scénář) 309DAS6 Z 1 3T 309DAS7 Z 1 3T
Dílna (tvůrčí seminář) 309DIM3 Z 1 2T 309DIM4 Z 1 2T
Pitching 3 309PTCH3 Z 1 16S
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 309SAFD3 Z 1 1T 309SAFD4 Z 1 1T
Videomapping 309VM3 Z 1 1T
Vizuální vyjadřování 309VV9 Z 1 3T 309VV10 Z 1 3T
Absolventský film 309AFM2 ZK 6
Videomapping - cvičení 309VMC ZK 5
Minimální počet kreditů za semestr 17 4
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KAT 309PP Z 5 20S 309PP Z 5 20S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
Moduly KAT_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

309KATM-1819 #