Tisk studijního plánu

Studijní plán Animovaná tvorba - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Animovaná tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Absolventský film 3 (realizace)
 
309AFMM3 Z 25 700CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 25
Povinné předměty
Absolventský film 309AFMM2 ZK 7 200CS
Celovečerní animovaný film a seriál 309CAFS2 ZK 2 24PS
Dílna (scénář) 309DAS6 Z 1 24DS 309DAS7 Z 1 28DS
Dílna (tvůrčí seminář) 309DIM3 Z 1 24DS 309DIM4 Z 1 28DS
Pitching 3 309PTCH3 Z 1 16SS
Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 309SAFD3 Z 1 12SS 309SAFD4 Z 1 14SS
Seminář s hostem 309SH3 Z 1 12SS
Vizuální vyjadřování 309VV9 Z 1 12SS+24CS 309VV10 Z 1 12SS+28CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Pedagogická praxe KAT 309PP Z 5 20S 309PP Z 5 20S
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT_1920
Modulová výuka FAMU
Moduly KAT_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

309KATM-1819 #