Absolventský film 3 (realizace)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFMM3 Z 25 700 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 100 až 225 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Forma studia

konzultace v dílně, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem cvičení Absolventský film 3 (realizace) je samotná realizace absolventského filmu.

Obsah výuky

Student realizuje Absolventský film - sám nebo se spolupracovníky, koordinuje všechny složky filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě dokončení cvičení. K získání zápočtu je nutné mít kompletně dokončenou obrazovou stránku filmu (obraz) i střihovou skladbu. Cvičení je součástí hodnocení státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů