Absolventský film 3 (realizace)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AFMM3 zápočet 25 700 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 100 až 225 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Obsah

Cíl výuky

Cílem cvičení Absolventský film 3 (realizace) je samotná realizace absolventského filmu.

Obsah výuky

Student realizuje Absolventský film - sám nebo se spolupracovníky, koordinuje všechny složky filmu.

Výsledky učení

Výsledky učení

Absolventským filmem prokáže student své samostatné režijní a tvůrčí schopnosti. Obsah filmu, forma a zvolená animační technika je dle vlastního výběru studenta.

Předpoklady a další požadavky

Požadavky na cvičení jsou součástí Bílé knihy.

Literatura

Literatura není předepsána.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě dokončení cvičení. K získání zápočtu je nutné mít kompletně dokončenou obrazovou stránku filmu (obraz) i střihovou skladbu. Cvičení je součástí hodnocení státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů