Volitelné předměty FAMU_1920

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
303AFTM Analýza filmu z hlediska tvůrčí metody česky Po
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 15SS zimní
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 25S letní
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 česky Z 1 2PT zimní
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2PT zimní
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2PT letní
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky ZK 2 2T zimní
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky Út
15:40–17:15
ZK 2 2T letní
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16SS letní
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu
 
česky Z 1 2PO letní Předmět není vypsán
304FIL1 Filmová laboratoř 1 česky ZK 2 2T zimní
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T zimní
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 česky Z 1 4SO zimní
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 česky Čt
09:30–12:30
Učebna CAS 423
ZK 1 4SO letní
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky St
12:20–14:45
Učebna KSS 311
Z 1 2T letní
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2T zimní
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT letní
308IZT Interaktivní zvuková tvorba česky St
11:30–13:05
Z 2
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 4DT zimní
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 4DT letní
304KO Kamera - oko
 
česky Z 1 3T letní Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9SS zimní
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Po
14:50–15:35
Sborovna KDT 211
Z 1 9SS letní
301KD1 Konzultační dílna KSD 1
 
česky Z 1 9S zimní Předmět není vypsán
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S letní Předmět není vypsán
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S zimní
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S letní
302KSSR Krátký film – spolupráce scenáristy a režiséra česky Z 2 3T zimní
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3ST zimní
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3ST letní
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T zimní
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
09:00–10:35
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 2ST letní
306OS3 Oborový seminář KSS 3 česky Z 1 26S zimní
306OS4 Oborový seminář KSS 4 česky Út
18:10–21:25
Projekce FAMU
Z 1 26S letní
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2ST zimní
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Učebna KDT 217
Z 1 2ST letní
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2 zimní
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 anglicky, česky Z 3 2PT+1CT zimní
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 anglicky, česky Po
09:00–10:30
LAB
ZK 3 2PT+1CT letní
306VP Postava česky Z 2 26PS zimní
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2T zimní
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26SS zimní
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky St
14:00–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 26SS letní
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 2PT zimní
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 2PT zimní
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 2PT zimní
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 zimní i letní
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 zimní i letní
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3 česky Z 3 zimní i letní
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4
 
česky Z 4 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5
 
česky Z 5 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6
 
česky Z 6 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7
 
česky Z 7 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8
 
česky Z 8 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9
 
česky Z 9 zimní i letní Předmět není vypsán
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T zimní
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T zimní
305PR4 Právo 4
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
302PM Pátrání po složkách filmové mizanscény
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 6PT zimní
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT letní
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 6PT zimní
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 6PT zimní
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT letní
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2PT zimní
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 24S zimní
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T zimní
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky ZK 3 2ST zimní
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Z 2 2ST zimní
311SAE Soundtrack Aesthetics anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2PT zimní
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
14:10–15:45
Z 2 2PT letní
308SFF Současný francouzský film
 
česky ZK 2 26S letní Předmět není vypsán
306SVE1 Světlozpyt 1
 
česky Z 2 26SS letní Předmět není vypsán
306SVE2 Světlozpyt 2
 
česky Z 2 26SS letní Předmět není vypsán
306SVE3 Světlozpyt 3
 
česky Z 2 26SS letní Předmět není vypsán
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2ST zimní
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
11:30–13:05
Učebna 4 (FAMU)
ZK 2 2ST letní
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2ST zimní
301SVL4 Světová literatura 4 česky St
15:40–17:15
Učebna KSD 432
ZK 2 2ST letní
306TETE Televizní technika a technologie česky ZK 2 2T letní
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky Út
18:10–19:45
Učebna KSD 432
Z 1 2ST zimní i letní
373UA Uchovávání audiovize a nových médií česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 428
ZK 2 2ST letní
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Čt
14:00–15:35
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST letní
300FFVD Video on Demand
 
česky Z,ZK 6 zimní Předmět není vypsán
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4DO zimní
373VR2 Virtuální realita 2 česky Čt
09:30–12:30
Učebna CAS 423
ZK 2 4DO letní
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2ST zimní
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2ST letní
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2PT zimní
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2PT letní
300ZS1 Zahraniční stáž 1
 
česky Z 1 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS10 Zahraniční stáž 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS2 Zahraniční stáž 2
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS3 Zahraniční stáž 3
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
Česká televize - Kavčí hory
ZK 2 2T letní
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2T zimní
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2ST zimní
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2ST letní