Volitelné předměty FAMU_1920

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
303AFTM Analýza filmu z hlediska tvůrčí metody
 
česky Z 2 15SS zimní Předmět není vypsán
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 35S letní
306DZ1 Dramaturgie zvuku 1 česky Z 1 2PT zimní
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2PT zimní
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2PT letní
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16SS letní
304FIL1 Filmová laboratoř 1
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T zimní
306GFJ1 Gramatika filmového jazyka 1 česky St
12:20–14:45
Učebna KSS 311
Z 1 2T letní
306GFJ2 Gramatika filmového jazyka 2 česky ZK 2 2T zimní
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT letní
308IZT Interaktivní zvuková tvorba
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 4DT zimní
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 4DT letní
304KO Kamera - oko
 
česky Z 1 3T letní Předmět není vypsán
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 anglicky Z 2 2PT letní
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9SS zimní
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Po
14:50–15:35
Sborovna KDT 211
Z 1 9SS letní
301KD1 Konzultační dílna KSD 1 česky Z 1 9S zimní
301KD2 Konzultační dílna KSD 2
 
česky Z 1 9S letní Předmět není vypsán
306KD1 Konzultační dílna KSS 1 česky Z 1 9S zimní
306KD2 Konzultační dílna KSS 2 česky Z 1 9S letní
302KSSR Krátký film – spolupráce scenáristy a režiséra
 
česky Z 2 3T zimní Předmět není vypsán
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3ST zimní
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky viz detail ZK 2 3ST letní
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2ST zimní
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Z 1 2ST letní
376PSK Perspektivy současné kinematografie česky Po
19:00–21:25
Studio FAMU - Referenční proje
ZK 1 3PT zimní i letní
307EPC1 Picture and its context 1 anglicky Z 2 zimní
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 anglicky, česky Z 3 2PT+1CT zimní
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 anglicky, česky Po
09:00–10:30
LAB
ZK 3 2PT+1CT letní
306VP Postava česky Z 2 26PS zimní
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Z 1 2T zimní
306PD1 Praktická dramaturgie 1 česky Z 1 26SS zimní
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky St
14:00–17:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 26SS letní
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 zimní i letní
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 zimní i letní
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4
 
česky Z 4 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5
 
česky Z 5 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6
 
česky Z 6 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7
 
česky Z 7 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8
 
česky Z 8 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9
 
česky Z 9 zimní i letní Předmět není vypsán
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T zimní
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
305PR3 Právo 3
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán
305PR4 Právo 4 česky ZK 3 2T zimní
302PM Pátrání po složkách filmové mizanscény
 
česky Z 1 2T letní Předmět není vypsán
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 3PT + 3ST zimní
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 3PT + 3ST letní
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 3PT + 3ST zimní
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 3PT + 3ST zimní
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 3PT + 3ST letní
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 24S zimní
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T zimní
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Čt
15:40–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST letní
311SAE Soundtrack Aesthetics anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2PT zimní
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
17:30–19:05
FF UK - učebna 217
Z 2 2PT letní
308SFF Současný francouzský film
 
česky ZK 2 26S letní Předmět není vypsán
376VPSK Století kamery česky Z 2 2PT zimní
306SVE1 Světlozpyt 1 česky Z 2 26SS letní
306SVE2 Světlozpyt 2 česky Z 2 26SS letní
306SVE3 Světlozpyt 3 česky Z 2 26SS letní
376TST Televizní seriály optikou feministických teorií česky ZK 2 2PT zimní
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky Út
18:10–19:45
Učebna KSD 432
Z 1 2ST zimní i letní
373UA Uchovávání audiovize a nových médií
 
česky ZK 2 2ST letní Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 3ST zimní
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4DO zimní
373VR2 Virtuální realita 2
 
česky ZK 2 4DO letní Předmět není vypsán
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2ST zimní
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2ST letní
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2PT zimní
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2PT letní
300ZS1 Zahraniční stáž 1
 
česky Z 1 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS10 Zahraniční stáž 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS2 Zahraniční stáž 2
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS3 Zahraniční stáž 3
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape
 
česky ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
ZK 2 2T letní
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2T zimní
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2ST zimní
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2ST letní