Filmová laboratoř 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FIL1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš BOŠTIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš BOŠTIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí filmové laboratoře, jejím začleněním do technologického postupu výroby kinematografických filmů, výrobními postupy ve filmových laboratořích, jakož i se zařízením sloužícím ke zpracování filmových materiálů a výrobě filmových kopií, popřípadě jiných produktů filmových laboratoří.

Forma studia

Přednášky zpracování filmopvé suroviny s ukázkami různých typů filmových surovin.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti základů fotografie, principů kinematografie a látky technicko technologických přednášek v 1.ročníku studia na oboru kamery.

Obsah kurzu

Popis jednotlivých přednášek:

1.téma - filmová laboratoř, první seznámení

Definice filmové laboratoře, její poslání, zařazení do procesu výroby kinematografických filmů. Předvýrobní etapa, vlastní natáčení a dokončovací práce. Doplňkové činnosti filmových laboratoří.

Předpokládané znalosti: základní představa o procesu výroby kinematografických filmů a jejích technických základech.

2.téma - filmový pás (1)

filmová surovina, definice, struktura, stručná historie výroby a používání filmových materiálů, filmová podložka, citlivá vrstva, principy funkce a zpracování filmových materiálů.

Předpokládané znalosti: základy fotografie na fotochemickém principu, základy kinematografie, látka minulé přednášky

3.téma - filmový pás (2)

Rozměry a formáty filmových pásů, dělení kinematografických profesionálních materiálů, značení filmů na štítku a přímo na pásu, balení a skladování filmových pásů surových a zpracovaných. Pravidla pro manipulaci s filmem.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

4.téma - technologie výroby filmových kopií (1)

Práce ve formátu 35 mm, originální a duplikátní negativ, filmová kopie, duplikační procesy, důvody duplikace, zásady správné duplikace, materiály používané při duplikaci filmů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

5.téma - technologie výroby filmových kopií (2)

Práce s ostatními formáty, převody formátů, redukční procesy, zvětšování, stranové poměry u formátu 16 mm, praktické využití různých filmových formátů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

6.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (1)

Předvýrobní etapa, denní práce, číslování denních prací, čistění filmů, alternativní způsoby zhotovování denních prací, práce na filmovém snímači

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

7.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (2)

Technický střih,registrace negativů ,zásady a postupy při střihu negativů, fyzická a virtuální serviska, postupy v případě klasického a elektronického uměleckého střihu, použití a zpracování časových kódů a Keykodů, pravidla spojování filmových pásů

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

8.téma - pracovní postupy ve filmových laboratořích (3)

Výroba I.kopie, číslování a vyrovnávání, vyrovnávací kopie, vzorová kopie, zabezpečení originálního negativu, trikové laboratorní práce, schvalovací procesy, výroba hromadných kopií, archivování filmových děl

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

9.téma - stroje a zařízení filmových laboratoří (1)

Převíjecí stoly, stahovací stoly, filmové čističky, lepičky a krouhačky, vyvolávací zařízení, krátká historie, vyvolávací stroje

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

10.téma - stroje a zařízení filmových laboratoří (2)

Kopírovací technika, typy filmových kopírek, jejich použití, expoziční automatiky filmových kopírek, kopírovací body, jejich systém a struktura, barevný analyzátor

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

Předmět je zaměřen převážně na klasickou kinematografii a technologické postupy ve filmových laboratořích, nevyhýbá se však ani tématům o jiných záznamových médií, pokud s činností FL souvisejí. Mimořádná pozornost je věnována kontaktu FL s kameramany.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Urban, Filmová laboratoř - Praha, 2001

Internet pages according to instructor instructions.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity získává student za prokázané znalosti při zkoušce v oboru Filmová laboratoř.

Povinná účast na přednáškách min. 60%

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
BOŠTIČKA A.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:30–18:05 Aleš BOŠTIČKA Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů