Intermediální tvorba a technologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ITT1 zkouška 3 4 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Michal KINDERNAY

Obsah

Kurz Intermediální tvorba a technologie má formu dvousemestrálního masterclass s vybraným umělcem, či umělkyní, jejichž tvorba má těžiště v intermediální praxi propojující scénická a výtvarná umění s technologiemi. Kurz je veden z autorské pozice, účastníci a účastnice se během něj seznámí s vybranými nástroji, metodami a postupy, které hostující umělec ve své tvorbě aktivně využívá. Kurz je založen na týmové spolupráci studentů a studentek ze všech fakult AMU, UMPRUM a z ČVUT. V průběhu roku neprobíhá výuka konkrétních technologií, zúčastnění studenti a studentky se zaměřují na rozvoj a týmovou aplikaci dovedností, které již mají ze svého oboru a dále je rozvíjejí o nové technické nástroje a tvůrčí koncepty. V průběhu zimního semestru probíhá seznámení s tvorbou hostujícího umělce/umělkyně, konceptualizace a prototypizace závěrečného díla, které je v malém týmu realizováno v letním semestru. Závěrečným výstupem je veřejná prezentace díla mimo školu, například v divadelním prostoru, galerii, či site specific prostoru. Výsledné dílo lze v případě některých oborů po dohodě uplatnit jako klauzurní dílo v letním semestru.

Ve školním roce 2023-24 je hostujícím umělcem Michal Kidnernay (https://amu365.sharepoint.com/:b:/s/sp-3373-cas-famu/EV33mxrc5oRFrSmkdOdHqVoBtwbjnto985BWEwL1p9_8Aw?e=R85yAb)

Projekt pro rok 2023-24: Ekohladina: Umění, ekologie a technologie

Téma Ekohladina – Téma vodního elementu budeme zkoumat skrze kritické aspekty současného světa. Voda jako symbol nedostatku, znečištění a vykořisťování přírodních zdrojů. Voda jako zásadní životní živel, nenahraditelná součást ekosystému i lidského těla. Voda jako zrcadlo ekologických problémů a sociálních nerovností a našeho vztahu k přírodě. Téma rovněž souvisí s dalšími typy tekutých forem, dalšími přechodnými fázemi mezi pevnými látkami a plyny, atmosférickými tlaky, poruchami, abnormáliemi, extrémy, počasím, klimatem a se vším, co se dotýká nás samotných a naší existence na Zemi. Studenti budou zkoumat, jak lze propojit umění a ekologii, jakým způsobem mohou umělecké výstupy komunikovat, ovlivňovat, inspirovat nebo podporovat environmentální povědomí. V rámci předmětu se uskuteční přednášky, diskuze a dílny zaměřené na principy a technologievhodné k tématu. Zaměříme se také na výzkumné a tvůrčí metody pro mezioborový přístup, kontexty, teoretické a historické souvislosti. Předmět je určen pro všechny obory a jeho záměrem je propojit je, začlenit všechny studenty do kolaborativních projektů, přimět je, aby každý přispěl svým dílem, odborností a zkušenostmi.

Forma a výstupy – Výchozím bodem pro vznik performancí a performativních instalací je poetické a uvědomělé použití technologie s důrazem na její ekologickou stopu, relevanci, reflexi a naši zodpovědnost a kritičnost vůči ní. Budeme klást důraz na harmonii mezi technologiemi a jejími formami s ohledem na naši planetu. K dosažení našich závěrečných výstupů se vydáme po cestě výzkumu, studií vybraných témat a přístupů. Výstupem bude kolektivní zvuková instalace s vizuálními extenzemi, série zvukových intervencí a performancí, nebo tematicky komponovaný program. Výstup proběhne v divadle DISK nebo v galerijním prostoru GHMP.

Výsledky učení

Zkušenost týmové práce na projektu intermediální povahy.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace koncepce díla na kolokviu na závěr semestru.

Webová stránka předmětu

https://docs.google.com/document/d/1TIeHLUGgHOhNm9t_AeB_mBLIUXIRPBuhDN8-_X-NRH8/edit

Poznámka

Předmět se koná v Institutu intermédií na ČVUT, hala 25, Technická 2, Praha 6.

https://www.iim.cz/cs/contact

Termíny konání:

6.10. / 20.10. / 27.10. / 3.11. / 10.11. / 24.11. / 8.12. / 15.12. / 5.1.

https://docs.google.com/document/d/1TIeHLUGgHOhNm9t_AeB_mBLIUXIRPBuhDN8-_X-NRH8/edit

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost IIM ČVUT
Institut intermédií - Dejvice

()
KINDERNAY M.
12:45–16:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:45–16:00 Michal KINDERNAY Institut intermédií - Dejvice
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů