Intermediální tvorba a technologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ITT1 ZK 3 6/T česky zimní
Garant předmětu:
Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu ITT je úvod do tvorby a práce s audiovizuálním kontextem v současné scéně nových médií, filmu, performance, zvukových umění. Jedním aspektem je metoda spolupráce v týmu a konceptualizace a produkce projektů mezioborového charakteru.

Forma studia:

tvůrčí dílna

Předpoklady a další požadavky:

schopnost pracovat v týmu, zájem o současnou kulturu a techniku

Obsah kurzu:

Tvůrčí dílna ITT je zaměřena na seznámení se s procesem, konceptualizaci, technickém řešení a realizací multimediálních instalací a multimediálních performancí - „scénického“ provedení audiovizuálního díla, jak z technického tak estetického aspektu.

Současná výtvarná díla, kinetické, multimediální a interaktivní objekty, instalace, nebo performance často vyžadují nestandardní technická řešení, spojující využití mechanických, elektronických, optických, akustických a dalších systémů.

V tvůrčích dílnách v IIM se seznámíme s kontexem, ve kterém tyto koncepty a realizace vznikají a budeme hledat optimální technické a umělecké řešení podle konkrétních představ a zaměření jednotlivých účastníků dílen.

Zásadní je posoudit funkčnost a realizovatelnost navrženého řešení, artikulovat jasně azřetelně svůj projekt, sestavit jeho popis, vizualizace a prezentaci, diskutovat jeho východiska a výstupy, naučit se odhadnout náklady a čas potřebný pro realizaci, hledat dodavatele potřebných dílů a specialisty pro konzultace a realizaci.

Dílna je zaměřena především na tvořivé využití širokého spektra nástrojů a výrazových prostředků, které je možné použít v prostoru laboratoře IIM.

Součástí dílny mohou být idividuální a týmové koncepce a modelová řešení intermediálních projektů, diskuze nad využitím škály například nástrojů, jejich vzájemné propojení, obrazové formáty (diaprojekce, video, film), experimentální použití projekčních povrchů (objekty, barvy, textury), různých druhů zdrojů světla (umělé, přirozené) různých modelů uspořádání multiprojekce, zpracování a práce s multikanálovým zvukem, případně zapojení inteaktivity do instalačních, nebo performačních forem.

Součástí předmětu je

1. rámcový přehled dějin a problematiky multimediálních instalací a audiovizuální performance,

2. základní termíny, kategorie, případně některé z významných děl a osobností.

3. přednášky a prezentace hostujících lektorů FAMU

koordinace FAMU: Miloš Vojtěchovský. DAMU: Robert Smolík

externí lektoři:

Milan Guštar,Jakub Hybler,

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Gustar

http://www.noise.cz/artech/

Studenti zapojení do zahraničních stáží seznámí účastníky dílny s projekty realizovanými během pobytu v cizině.

Doporučená nebo povinná literatura:

http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Gustar

http://www.noise.cz/artech/

další informace:

http://www.iim.cz

Hodnoticí metody a kritéria:

Prezentace vlastního projektu, účast na semináři

Webová stránka předmětu:
http://www.iim.cz
Poznámka:

Intermediální tvorba a technologie je mezioborovou spoluprací mezi fakultami AMU, VŠUP a Elektrotechnickou fakultou ČVUT, která by měla pro všechny zúčastněné zprostředkovat osvojení nového pole zkušeností, které se otevírají v současné audiovizuální tvorbě a komunikaci v souvislosti s moderními počítačovými technologiemi.

Lektoři a garanti:

Tomáš Žižka,

Vladimír Soukénka,

Roman Berka,

David Kořínek,

Miloš Vojtěchovský,

Robert Smolík

hosté.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost IIM ČVUT
Institut intermédií - Dejvice

()
VOJTĚCHOVSKÝ M.
12:45–16:00
(paralelka 1)
Berka
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
12:45–16:00 Miloš VOJTĚCHOVSKÝ Institut intermédií - Dejvice
Berka paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: