Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-1ročník

Studijní obor: Kamera
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
304KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-2-
5
Minimální počet kreditů 5
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
304AP* Asistentská praxe
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
3
304BK* Barevná kinematografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304BP Barevný proces
ZK-2-20S
2
304DVK* Da Vinci v kameramanské praxi
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-8S
3
304DW1 Digitální workflow 1
Z-2-2T
2
304DTVF Dramatické TV formy
Z-1-24S
1
304FIL1 Filmová laboratoř 1
ZK-2-2T
2
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
304FO* Filmový obraz
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
304KO Kamera - oko
Z-1-3T
1
304KDF* Kamera v dokumentárním filmu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-8S
Z-1-8S
4
304KR1 Kameraman a režisér 1
Z-1-26S
1
304KOPRO* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304KOLS Kolorimetrie a snímání barevného obrazu
ZK-2-20S
2
304KBAK* Kolorování na barevném korektoru
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304ZTT Komisionální zkouška z techniky a technologie
ZK-3-
3
304KAP* Kresebné analýzy prostoru
Z-1-21S
Z-1-21S
2
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304OSV* Osvětlování
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
6
304PD* Photoshop - základy digitálních triků
Z-2-2T
Z-2-2T
4
304SC Seminář Continuita
Z-1-2T
1
304SK* Seminář kameramanské tvorby
Z-1-3T
Z-1-3T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
6
304SSC* Seminář společných cvičení
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
4
304SKHF Světlotonální koncepce hraného filmu
Z-1-2T
1
304TF* Teorie fotoprocesu
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
304TVSP* TV snímací postupy a praxe
ZK-2-2T
ZK-1-2T
3
304TSR* TV snímání a reprodukce
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304VDT Výpočetní a digitální technika
Z-1-10S
1
303VPD* Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
304ZKP* Základy kameramanské praxe
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
304DOKS Dokumentární studie
Z-2-30CS
2
304MT Metro
Z-2-30CS
2
304NCS Nestříhané cvičení - Story
Z-1-
1
304NUA Nůž anticorro
Z-3-
3
304PORL Portrét - letopis
Z-2-40CS
2
304POP Postup práce
Z-1-30CS
1
304SC Seminář Continuita
Z-1-2T
1
304SE Sen 2
304SEN Sen
ZK-2-
2
304SEZN Seznámení
Z-2-30CS
2
304STVC Seznamovací TV cvičení
Z-1-
1
304SM Směry
Z-1-
1
304SCB* Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku
Z-6-100CS
Z-6-
12
304SPO Sport
Z-2-30CS
2
304SVT Světlotonalita
Z-2-
2
304TCH TCH - barevná senzitometrie
Z-1-
1
304TCHP TCH - početní
Z-1-10CS
1
304TCH* TCH
Z-1-
Z-1-
Z-1-
3
304ZA Záběry v ateliéru
Z-1-30CS
1
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 146
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
300SPK1_1920_4K Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300SPA1_1920_4K Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
703STV_1920 Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
304VPB_1920 Volitelné předměty Bc - pouze pro KK_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
304MOD_1920 Moduly KK_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů