Záběry v ateliéru

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZA Z 1 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Josef ŠPELDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef ŠPELDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je vyzkoušet si a vytvořit pomocí světelných zdrojů v ateliéru zasvětlení scény pro různé atmosféry.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Náplň cvičení: V dané dekoraci se provede zasvětlování postupně jednotlivými druhy osvětlení.

  1. Hlavní osvětlení: zaplnění dekorace hlavním osvětlením se provede v hodnotě,která bude určena podle senzitometrických klínů daného materiálu.Směr hlavního osvětlení bude zásadně odpovídat l o g i c e zdrojů světla podle situace a vybavení dekorace (Zdroj v obraze-okno,stolní lampa a pod.).Konstrukce světel perspektivy, vyjádřená klesající nebo stoupající hodnotou osvětlení snímaných předmětů a scénického prostředí je 1/4 až dvojnásobek expozičního osvětlení. Stejným způsobem bude řešen světelný odstup, tedy poměr hodnoty osvětlení scénické akce a scénického prostředí.
  2. Doplňkové osvětlení : Konstrukce doplňkového osvětlení v hodnotě je řešena podle charakteru interiéru a světelného žánru scénického prostředí. Od poměru 1 : 2 až l : 6. Základním schématem je hlavní charakter slunečního a večerního řešení v dekoraci.
  3. Pomocné osvětlení:

a) Obrysové osvětlení se řeší podle nutnosti plastického podání snímaných záběrů a odlišení tonálně stejných ploch předmětů v prostorovém uspořádání.

b) Přední osvětlení je podle organizace záběru začleněno zásadně od postavení kamery na vyjasnění nejhlubších stinných partií -zvláště tváře figuranta.

Nácvik postupů v zasvětlování v jednoduché dekoraci a vytvoření několika typických světelných žánrů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání předepsaného protokolu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů