Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KLZ1 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická výuka pro profesi kameraman

Forma studia

prezentace povinných cvičení, která se předkládají ke klauzuře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Předvedení školních projektů 1.ročníku před klauzurní komisí. Komisionální zkouška se skládá ze cvičení Dokumentární studie a Seznámení.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání a prezentaci povinných oborových a společných cvičení před klauzurní komisí.

Poznámka

Po hodnocení bude následovat diskuze se studenty nad jejich pracemi

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů