Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KLZ1 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická výuka pro profesi kameraman

Forma studia

prezentace povinných cvičení, která se předkládají ke klauzuře

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Předvedení školních projektů 1.ročníku před klauzurní komisí. Komisionální zkouška se skládá ze cvičení Dokumentární studie a Seznámení.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání a prezentaci povinných oborových a společných cvičení před klauzurní komisí.

Poznámka

Po hodnocení bude následovat diskuze se studenty nad jejich pracemi

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů