TCH 1 - chromatičnost

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TCH1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef PECÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prakticky ověřit závislost Tch na žhavení vlákna žárovky, zvládnout techniku měření Tch a výpočtu miredových hodnot konverzních filtrů.

Forma studia

Cvičení realizuje každý posluchač samostatně v kabinetu obrazové techniky, měření provádí pomocí přístrojového vybavení kabinetu. Termín cvičení vypíše vedoucí pedagog cvičení. Odevzdá se řádně vyplněná tabulka připojená k tomuto návodu.

Předpoklady a další požadavky

Před vlastním provedením si každý posluchač prostuduje znovu celou problematiku týkající se měření a významu teploty chromatičnosti. Teoretickou přípravu zkontroluje vedoucí pedagog cvičení.

Obsah kurzu

1/ U vybraného světelného zdroje stanoví posluchač závislost Tch na žhavení vlákna žárovky. Daný světelný zdroj se podžhaví o 30% a při postupném zvyšování se měří pomocí tří různých typů měřičů odpovídající teplota chromatičnosti. Naměřené hodnoty Tch se zaznamenávají spolu s údaji o příkonu zdroje do připojené tabulky. Ze získaných hodnot se stanoví průměr a pro jednotlivé příkony žárovky se určí maximální odchylka od střední hodnoty Tch vyjádřené miredech.

2 Pomocí měřiče a sady konverzních filtrů stanoví posluchač experimentálně miredové hodnoty převodních filtrů potřebných k převodu jednotlivých teplot chromatičnosti zjištěných při různých žhaveních světelného zdroje na teplotu chromatičnosti „X“ /hodnotu X stanoví vedoucí pedagog vždy individuálně pro každého posluchače/. Experimentálně zjištěné miredové hodnoty filtrů se zaznamenávají do příslušného řádku tabulky.

3/ Stejně jako v bodě 2/, avšak pouze výpočtem, určí posluchač pro naměřené Tch miredové hodnoty konverzních filtrů potřebných k převodu na teplotu chromatičnosti „Y“ /hodnotu Y stanoví pedagog/. Vypočtené hodnoty se zaznamenávají do tabulky.

4/ Posluchač určí u zadaných neoznačených filtrů jejich převodní hodnoty v miredech a pomocí daného zdroje světla ověří nezávislost této hodnoty na výchozí teplotě chromatičnosti. Experimentálně zjištěné výsledky měření zaznamená do tabulky.

5/ Pomocí třípásmového měřiče teploty chromatičnosti určí posluchač v daném zářivkovém osvětlení převodní a korekční filtry potřebné pro úpravu světla na Tch = ......

Doporučená nebo povinná literatura

Šmok, Pecák, Tausk: Barevná fotografie. Praha 1975

Film a filmová technika (oborová encyklopedie). Praha 1974

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se: Teoretické znalosti a prakticky získané výsledky shrnuté v tabulce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů