Seznamovací TV cvičení

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304STVC Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Martin ČECH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČECH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení zásadních návyků při ovládání televizní kamery, pochopení teamové práce kameramanů při vytváření obrazové skladby.

Forma studia

Realizace televizního cvičení v ateliéru Studia FAMU

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti směrových a střihových principů, schopnost komponovat obraz.

Obsah kurzu

Toto cvičení je rozvrženo do dvou frekvencí, jejichž náplň je následující:

  1. frekvence

Seznámení posluchačů s jednotlivými ovládacími prvky televizní kamery /hledáček - nastavení jasu a kontrastu, zaostřování a transfokace, stativová hlava a její seřízení atd./. Švenkování jednou kamerou, principy. Komposice obrazu s pohybující se postavou v různých záběrových velikostech při konstantní vzdálenosti kamery. Transfokování na statický předmět, rychlý-pomalý nájezd, komposice, vedení postavy s použitím transfokace. Přidání funkce pravé ruky - ostření obrazu, přeostřování v širokém a blízkém záběru. Kombinace ovládání ostření i transfokace na statických předmětech, pak na pohybující se postavě.

Natočení zkušebních klapek jednotlivých posluchačů - hodnocení.

Práce ruční kamerou, s předsádkou, při jízdě na vozíku.

Výklad k možnostem obrazové režie, princip nastavování kamer, možnosti obrazové korekce, trikování, možnosti kameramana při dokončovacím procesu.

  1. frekvence:

Realizace jednoduchého scénáře /bez zvuku/ třemi kamerami dle rozepsaného jednoduchého technického scénáře. Dvě pohybující se postavy v různých kinetických situacích /snímáno sekvenční technologií po nezbytném nazkoušení/ Aranžmá herců, komposice, střihová skladba, obrazové návaznosti, vnímání střihového světla v hledáčku, rychlá příprava dalšího záběru, komunikace na sluchátka.

Natočení zkušební klapky, kontrolní projekce, oprava chyb v komposicích, velikostech záběru, střihové skladbě atd. Natočení definitivní klapky, zhodnocení a posouzení natočeného materiálu. Dle časových možností - ověření si principu klíčování a trikových možností trikátoru.

Požadavky na cvičení

Jednoduchá dekorace s nábytkem /2 židle, křeslo, stůl/ drobné rekvizity dle dohody /klíčovací stěna/.

Alespoň jeden zaškolený posluchač střihu.

Dva modely na realizaci náznakové scény v 2. frekvenci.

Termín cvičení - začátek školního roku.

  1. Seznámení posluchačů s ovládáním televizní kamery
  2. Praktické osvojení základních úkonů a návyků, které souvisejí s prací kameramana - švenkra

3..Příprava posluchačů pro natáčení sekvenční technologií /týmová spolupráce/

  1. Seznámení se základními technickými možnostmi studia v Klimentské ulici - při natáčení televizních

cvičení a informace o systému dokončovacích prací.

Doporučená nebo povinná literatura

bodový scénář

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po natočení cvičení. Nezbytou součástí natáčení je dodržení Bílé knihy.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů