Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Kamera
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistentská praxe
 
304AP3 Z 1 20S
Barevná kinematografie 304BK1 Z 1 2T 304BK2 Z 1 2T
Da Vinci v kameramanské praxi
 
304DVK3 Z 1 8S
Dramatické TV formy
 
304DTVF Z 1 24S
Kamera - oko
 
304KO Z 1 3T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF3 Z 1 8S 304KDF4 Z 1 8S
Kameramanské oborové projekce 304KOPRO1 Z 2 3T 304KOPRO2 Z 2 3T
Kolorování na barevném korektoru
 
304KBAK2 Z 1 2T
Komisionální zkouška z techniky a technologie 304ZTT ZK 3
Seminář kameramanské tvorby 304SK5 Z 1 2T 304SK6 Z 1 2T
Seminář společných cvičení 304SSC3 Z 1 1T 304SSC4 Z 1 1T
Světlotonální koncepce hraného filmu 304SKHF Z 1 2T
TV snímání a reprodukce 304TSR2 ZK 2 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF2 ZK 2 2T
Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 303VPD1 Z 1 2ST 303VPD2 ZK 2 2ST
Portrét - letopis 304PORL Z 2 40CS
Sen
 
304SEN ZK 2
Společná cvičení 2. a 3. bc. ročníku 304SCB2 Z 6
Světlotonalita 304SVT Z 2
TCH - početní 304TCHP Z 1 10CS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 17 30
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30